Kosten besparen

 

Het inschakelen van een RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen.

 

Onze RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

 

Onze RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door zijn kennis van aftrekposten.

 

Verder is onze RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarieven en werkt hij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen. Zo voorkomt u dat werkzaamheden worden verricht op uurtarief.
Onze RegisterExecuteur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. De RegisterExecuteur zorgt voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op meijer@mpf.nl