Een erfgenaam heeft de keuze om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.  Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd.

 

Zuiver aanvaarden
Als een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, is een erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Als er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam dus met zijn eigen vermogen dit tekort betalen.

 

Het is van belang om, voordat een nalatenschap wordt aanvaard, eerst te onderzoeken of de overledene schulden heeft.

 

Let op: door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

 

Beneficiair aanvaarden
Door beneficiair te aanvaarden wordt een erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.  Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

 

Om beneficiair te aanvaarden moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene.

 

Let op: beneficiair aanvaarden is vaak niet meer mogelijk als een erfgenaam zich naar buiten toe als erfgenaam heeft gedragen.

 

Verwerpen
Als een erfgenaam besluit dat hij niets uit de nalatenschap wil hebben, verwerpt hij de nalatenschap. Daarmee doet een erfgenaam definitief afstand van zijn aanspraken op de nalatenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene.
Een erfgenaam die wil verwerpen moet er rekening mee houden dat in sommige gevallen zijn kinderen in zijn plaats de nalatenschap krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

 

Om te verwerpen moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene.

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze RegisterExecuteurs: meijer@mpf.nl