Juridische aspecten echtscheiding

Snel en met respect scheiden kan hier

‘Duurzame ontwrichting’ is de enige juridische grond die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Dat is het geval als er sprake is van een zodanig verslechterde relatie tussen beide echtgenoten, dat samen blijven leven niet meer realistisch is. En dat ook de kans op verbetering klein of niet meer aanwezig is. In dat geval kunnen kan op verzoek van beide echtgenoten de echtscheiding worden aangevraagd.

Gezamenlijk verzoek

Voor het doen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding kunt u zich tot ons wenden. Onze adviseur stelt dan samen met u een echtscheidingsconvenant op, waarin alle relevante afspraken worden vastgelegd. Die afspraken hebben doorgaans betrekking op zorgafspraken voor na de scheiding (alimentatie, kinderalimentatie, zorg voor de kinderen) en op verdeling van de boedel en de woning. Nadat deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant (en ouderschapsplan), zorgt onze adviseur voor het inschakelen van een advocaat. Alleen een advocaat mag het ‘gezamenlijk verzoek’ tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.  De rechtbank bekrachtigt het echtscheidingsconvenant in een beschikking, waarna de echtscheiding wordt ingeschreven in het register.

Primaire documenten

1. Echtscheidingsconvenant

2. Ouderschapsplan (indien minderjarige kinderen)

Verdere documenten

Bij een scheiding kunnen aanvullende zaken geregeld moeten worden. Hiervoor kan het wenselijk of noodzakelijk zijn een notaris in te schakelen, bijvoorbeeld als er sprake is
1. Wijzigen of schrappen van een testament.
2. Analyse van huwelijkse voorwaarden die tijdens het scheiden worden afgehandeld.
3. Analyse van schenkingen of erfenissen die onder de uitsluitingclausule zijn toegevallen aan een van de partijen.
4. Het opstellen van een akte van verdeling voor de partijen
5. Eigendomsakte en/of hypotheekakte voor nieuwe woning. Hypotheekakte voor financiering van de afkoop van overwaarde.

Wat doet een adviseur van MPF?

1. samen met u opstellen van het echtscheidingsconvenant (plus ouderschapsplan); berekenen van alle financiële zaken zoals verdeling boedel, woning, haalbaarheid financiering andere woning, alimentatie en kinderalimentatie.

2. advocaat inschakelen voor het indienen van het verzoek bij de rechtbank

3. eventueel een notaris inschakelen voor akte van verdeling, hypotheekakte, testament of afhandeling huwelijkse voorwaarden

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie: meijer@mpf.nl

Neem contact met mij op

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek

085 – 40 14 15 9