Uw persoonlijke financiële planning

Uw persoonlijke financiële planning Iedereen heeft te maken met financiële planning. Bij de meeste mensen is dat als zij een huis kopen en daarvoor een hypotheek willen afsluiten. Maar, financiële planning is er ook als u uw vakantie regelt, uw boodschappen doet, de kinderopvang regelt, of als u eerder wilt stoppen met werken. De ‘kleine’ financiële planning heeft met de dagelijkse gang van zaken te maken, de ‘grote’ financiële planning heeft alles te maken met belangrijke beslissingen in het leven. Wie deze belangrijke beslissingen goed overwogen neemt, heeft de meeste kans op een goed gevolg.

Welke beslissingen en/of momenten zijn belangrijk in het leven?

 • Het gaan samenwonen of trouwen
 • Het kopen van een eigen woning
 • Het krijgen van kinderen
 • Het krijgen van promotie of een andere werkkring
 • Het starten van een eigen onderneming
 • Het gaan studeren van de kinderen
 • Het kopen van een volgende woning
 • Het kopen van een tweede woning
 • Het opbouwen van vermogen
 • Het opbouwen van toekomstig inkomen (pensioen)
 • De verkoop van uw onderneming
 • Met pensioen gaan
 • Financiële planning maakt onderbouwd beslissen mogelijk

  Als financieel planners rekenen wij u voor wat de financiële gevolgen zijn van uw beslissingen. In veel gevallen zullen we diverse scenario’s doorrekenen, waarin we de verwachte gevolgen laten zien van de ene of de andere beslissing. Daardoor kunt u uw beslissing niet alleen beredeneren, maar ook onderbouwen met cijfers.

  Soorten planning

  Binnen financiële planning kunnen we planning onderscheiden in drie soorten:

 • Inkomensplanning
 • Vermogensplanning
 • Estate Planning

  Antwoorden op al uw financiële vragen

  Het opstellen van een Persoonlijk Financieel Plan geeft u antwoord op de vragen die u hebt. Dit kan te maken hebben met u persoonlijk of met uw onderneming.

  Privézaken

 • Eerder stoppen met werken
 • Pensioenverbetering
 • Optimaal hypotheekadvies
 • Een juiste balans aanbrengen tussen risico en rendement in uw beleggingen
 • Adequaat testamentadvies
 • Financiële begeleiding bij echtscheiding
 • Een fiscaal optimale vermogensoverdracht

  Onderneming en privé

 • Herstructurering vennootschappen
 • Beste balans voor beleggingen (privé en BV)
 • Pensioen
 • Rekening-courant
 • Stamrecht-BV-optimalisatie

  Werkwijze Planning

  Allereerst vindt een kennismakingsgesprek plaats. Voorafgaand hieraan kunt u aan de hand van de checklist de relevante gegevens verzamelen. U maakt kennis met ons en wij maken kennis met u. In het gesprek zal een belangrijk onderdeel worden gevormd door het vaststellen van de doelstellingen. Als u ons de opdracht gunt, gaan wij voor u een grondige analyse uitvoeren. Wij maken daarbij gebruik van diverse rekenmethodes en komen aldus tot een aantal mogelijke scenario’s, die wij vervolgens in perspectief plaatsen. Dit alles vindt zijn neerslag in een schriftelijk rapport met concrete aanbevelingen dat wij vervolgens met u bespreken in een volgend persoonlijk onderhoud. Mogelijk leidt dit gesprek tot nog enkele wensscenario’s en kunnen zaken worden bijgesteld indien gewenst. De planning zien wij idealiter als startpunt van een langjarige begeleiding van u en uw situatie: als blijvend klankbord.

  Maak vrijblijvend een afspraak