Hypotheek aanvragen of meer info: e-mail naar info@mpf.nl of bel tijdens kantooruren 085 – 401 415 9

 

Hypotheek

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2015 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 51,5% in 2014 naar 51,0%. Op 1 januari 2016 wordt dit plafond verder verlaagd, naar 50,5%, om uiteindelijk in jaarlijkse stappen van 0,5% uit te komen op 38,0%.

Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervallen per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkbelasting (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer: eenmalig maximaal € 52.752 belastingvrij schenken van ouders aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Het geld moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Dit is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Dit percentage wordt afgebouwd tot maximaal 100%. Vanaf 2018 kunt u maximaal 100% lenen. Dit betekent dat u vanaf dat jaar (2018) geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis (inclusief overdrachtsbelasting!).

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor bedraagt in 2015 € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’-woning extra kunnen lenen is in 2015 € 25.000. Er is een inkomenseis aan verbonden: U moet minimaal € 32.000 verdienen om hiervan gebruik te mogen maken.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2015 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan van € 265.000 naar € 245.000. Op 1 juli 2016 daalt de bovengrens verder naar €225.000.

Aftrek rente bij restschuld

Als u uw woning verkoopt voor minder dan de resterende hypotheekschuld, dan mag u nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting. De aftrektermijn is per 1 januari 2015 verlengd van 10 jaar 15 jaar. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000. Kijk op de site van de NHG voor alle voorwaarden.

Bron: Rijksoverheid

 

Vanaf 1 juli 2015: aangepaste leennormen met lagere hypotheekbedragen

Op 1 juli 2015 is de overgangsperiode geëindigd voor geldverstrekkers om de maximale leencapaciteit te kunnen berekenen op basis van de vereenvoudigde tabellen met 5 kolommen. Sinds 1 juli 2015 zijn er 12 kolommen. Met de uitbreiding van 5 naar 12 kolommen zijn er echter meer verschillen ontstaan in rentetarieven. Het gevolg van deze wijziging is dat vanaf 1 juli 2015 bij rentes onder 3,5% minder geleend kan worden.

Voor hypotheken met een rentevaste periode van tien jaar met een actuele gemiddelde rente van 2,5% zijn de verschillen in leencapaciteit tussen de 1e en 2e helft van 2015 als volgt:

 Jaar  1e helft 2015  2e helft 2015  2e helft 2015  2e helft 2015
Inkomen* Toetsrente    2,5% Toetsrente 2,5% Verschilabsoluut Verschilrelatief
 € 20.000** €   61.162 €   56.944 – €   4.218  –   6,9%
 € 25.000** € 113.361 € 102.816 – € 10.545  –   9,3%
 € 30.000 € 148.688 € 130.833 – € 17.855  – 12%
 € 35.000 € 173.470 € 155.015 – € 18.455  – 10,6%
 € 40.000 € 198.251 € 177.160 – € 21.091  – 10,6%
 € 50.000 € 247.814 € 226.723 – € 21.091  –   8,5%
 € 60.000 € 316.348 € 284.722 – € 31.626  – 10%

*   Uitgangspunt alleenverdiener ** Er is rekening gehouden met een verhoging van de woonquote met 3%.

Bij een rentevaste periode tot tien jaar geldt de verplichte toetsrente van 5% en is er geen verschil in leencapaciteit.

 

Bron: NHG