Wat is er Wettelijk geregeld voor de Langstlevende Echtgenoot?

Heeft de overledene geen testament gemaakt? Was hij getrouwd of geregistreerd partner en zijn er kinderen, dan geldt de Wettelijke Verdeling (art.4:13BW)We spreken hier dan over het “Versterfrecht”. De hele erfenis gaat naar de echtgenoot die overblijft na het overlijden van de andere echtgenoot (de langstlevende echtgenoot). De kinderen hebben recht op een deel van de erfenis, maar zij krijgen dit nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Voor dit bedrag heeft de langstlevende echtgenoot een schuld aan de kinderen. De oude “Ouderlijke Boedelverdeling” wordt door de Wet als uitgangspunt genomen.

De kinderen moeten in deze situatie wel aangifte doen voor de erfbelasting tenzij er een executeur is.  Normaal gesproken wordt één aangifte opgemaakt en ingediend door alle erfgenamen.

Nog opgemerkt dat de Wet de mogelijkheid geeft om af te wijken van de Wettelijke Verdeling. Dit moet binnen drie maanden na het overlijden notarieel worden aangegeven.