(advertentie)

Beleggen is een manier om geld te verdienen waarvoor u zelf niet  hoeft te werken. Beleggen kan op veel manieren en is helemaal afhankelijk van wat u financieel wilt bereiken met uw belegging. Veel mensen denken alleen aan aandelen, als ze het over beleggen hebben. dat klopt niet. Beleggen is véél meer: ook obligaties vallen onder ‘beleggen’, of opties, of vastgoed, en zelfs een spaarrekening is een vorm van beleggen.

Eerst mijn doel vaststellen

Het heeft geen zin om zomaar wat te gaan beleggen. Het is belangrijk om te bepalen wat u financieel wilt bereiken, over hoe veel tijd dat is, hoeveel geld u nodig voor die wens in de toekomst en hoe belangrijk het voor u is. Daarom is het heel belangrijk dat u voor u zelf eerst uw doel bepaalt. Dat kan er één, dat kunnen er ook verschillende zijn.

Hier zijn enkele mogelijke doelstellingen:

 • Verbeteren van uw pensioenpositie (een extra inkomen)
 • Het kopen van een duurdere woning
 • Het kopen van een tweede woning
 • Het betalen van de studie van de kinderen
 • Korter gaan werken
 • Een onderneming opzetten

Hoe kan MyPersonalFinance u daarbij helpen?

Met MyPersonalFinance krijgt u inzicht in de realiseerbaarheid van uw wensen.

 • Wij bespreken met u de wensen.
 • Wij brengen in kaart wat u nu al hebt aan relevante beleggingen
 • Wij geven aan wat u op termijn nodig zult hebben om uw wensen uit te laten komen
 • Wij schetsen u de mogelijke routes die u kunt bewandelen
 • Neem contact met mij op om samen met mij (en mijn partner) de mogelijke wensen en doestellingen in kaart te brengen
 • Geef mij aan wat ik nodig heb voor mijn doelstellingen

Waar moet ik op letten bij beleggen?

Beleggen is een samenspel van rendement en risico. In grote lijnen kun je stellen dat hoe meer rendement u wilt, des te meer risico u moet lopen om dat rendement te verkrijgen. Met behulp van de Moderne Portefeuille Theorie, die inmiddels al tientallen decennia bestaat, bepalen beleggers de mate van hun risico door te spreiden over verschillende beleggingscategorieën. Het idee daarachter is, dat je de toekomst niet kent en ook nooit kunt weten en dat je wel weet hoe bepaalde beleggingscategorieën zich gedragen. Goed beleggen is immers in belangrijke mate afhankelijk van een goed inzicht in het gedrag van andere beleggers.

Verschillende beleggingscategorieën

Er zijn verschillende veel voorkomende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, vastgoed, en spaargeld. En er zijn ook veel minder voorkomende categorieën, bijvoorbeeld opties, futures, goud, valutacontracten, hedge funds  of kunst. Vaak worden deze minder voorkomende categorieën onder de noemer ‘alternatieve beleggingen’ geschaard.

Aandelen: gedeelte eigendom in bedrijven

Obligaties: gedeelde leningen aan overheid, instellingen en bedrijven

Vastgoed: beleggingen in onroerende zaken

Spaargeld: geld geleend aan banken

 • Neem contact met mij op over de juiste verhouding tussen de diverse beleggingscategorieën
 • Geef mij aan welke categorieën voor mij geschikt zijn

Schokrisico en sluiprisico

De meeste kans om uw doestellingen te behalen hebt u als u een balans weet te vinden tussen het schokrisico en het sluiprisico.

Schokrisico

Bij veel beleggers wordt de nadruk gelegd op één soort risico: het koers risico. We weten allemaal dat aandelen die beursgenoteerd zijn een koers hebben. We weten ook dat aandelenkoersen flink op en neer kunnen bewegen. En ook al zijn er veel verschillen tussen verschillende bedrijven (grote, kleine, binnenlandse en buitenlandse), feit is dat aandelenkoersen bewegen. Spaargeld kent geen koers en beweegt dus niet. En wordt daarom vaak als veilig bestempeld. Maar, het feit dat je met aandelen fors koersverlies kunt lijden en bij spaargeld niet, zegt nog niets over het behalen van het uiteindelijke beleggingsdoel. Het koersrisico noemen we het schokrisico: aandelen kunnen ineens in koers dalen (maar ze kunnen ook ‘ineens’ in koers stijgen) en spaargeld kan dat niet en lijkt dan veilig.

Sluiprisico

Tussentijds te maken krijgen met forse) koersbewegingen is vervelend als koersen regelmatig dalen en plezierig als koersen regelmatig stijgen. Het sluiprisico is het risico dat een belegging in de tijd gemeten te weinig opbrengt om een doel te behalen. Als u gemiddeld 5% per jaar nodig hebt om uw doel te behalen en dit gemiddelde moet u halen over 15 jaar, dan is het belangrijk dat u beleggingsinstrumenten in uw portefeuille opneemt die de kans het grootst maken dat u uw doelstellingen kunt behalen. Als u structureel beleggingen opneemt die een grote kans hebben om een lager rendement te behalen, dan zult u uw doelstellingen nooit behalen. Als u 5% moet genereren, wat is dan het nut van een spaarrekening die 1% per jaar geeft? Hoe lager het verwachte rendement van een beleggingscategorie, des te groter is het sluiprisico, het risico dat u uw doelstellingen niet zult bereiken.

Wat is mijn ideale verhouding schokrisico en sluiprisico?

De ideale verhouding tussen schokrisico en sluiprisico heeft alles te maken met uw doelstellingen: Hoeveel geld hebt u over hoeveel tijd nodig om uw wens(en) te realiseren?  En hoe voelt u zich ten aanzien van tussentijdse schommelingen in uw portefeuille?  Een goede balans tussen wat u rationeel wilt bereiken en hoe u emotioneel met koersschommelingen in de portefeuille omgaat, is balans. Een goede nachtrust nú is ook belangrijk.

 • Help mij de juiste balans te bepalen