Wie erft van wie?

Bent u alleenstaand?  Bent u gehuwd? Hebt u kinderen?  Hebt u een testament gemaakt?  Het zijn allemaal vragen die leiden naar het antwoord. Als u een testament hebt, dan bepaalt u wie de erfgenamen van u zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet.

Wat gebeurt er als u geen testament hebt?

Dan geldt het wettelijk erfrecht. Wie erven volgens de wet?

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

Erfgenamen volgens testament
In een testament heeft de overledene vastgelegd wie zijn erfgenamen zijn. Dit kan afwijken van de wet. Zo kan de overledene bijvoorbeeld een goed doel tot erfgenaam benoemen of zijn kind onterven.

Centraal Testamentregister
Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

Verantwoordelijkheid erfgenamen
De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Geef uw nabestaanden duidelijkheid

Nalatenschapsregistratie

Waar zijn alle wachtwoorden? Waar zijn de verzekeringspolissen? Wat staat er in het testament? Voor wie is dat ene schilderij? Wie moet de nalatenschap straks afwikkelen? het zijn allemaal zaken die u kunt vastleggen via Nalatenschapsregistratie. In een, goed beveiligde, digitale omgeving legt u belangrijke zaken vast, zodat het uw nabestaanden duidelijk is wat u wilt met uw nalatenschap. Maar ook waar alles te vinden is. Alle informatie wordt vastgelegd in een digitaal nalatenschapsdossier, dat toegankelijk is voor u en uw adviseur. Desgewenst kunnen familieleden met uw toestemming toegang krijgen. Nadat een overlijden heeft plaatsgevonden zal de executeur met behulp van alle informatie de nalatenschap conform uw wens kunnen afwikkelen.

Bij nalatenschapsregistratie speelt

 • een keer goed vastleggen
 • jaarlijks een korte update met nieuwe wensen, gegevens en wachtwoorden
 • als het overlijden plaatsvindt, is alles duidelijk omschreven en kan de nalatenschap adequaat worden afgewikkeld

Voor meer informatie: meijer@mpf.nl

Bepaal zelf aan wie u geeft en wie van u erft

Nalatenschapsplanning

Wie vermogen heeft of een onderneming of speciale wensen, voor die persoon is nalatenschapsplanning (ook wel estate planning genoemd) een uitstekende mogelijkheid om zijn of haar wensen vast te leggen en uit te laten voeren. Nalatenschapsplanning werkt bij leven en bij overlijden. Dat betekent een mix tussen schenken en erven. Soms wordt een schenkingsplan opgesteld om de belastingdruk te verminderen bij het overhevelen van vermogen van de ene naar de andere generatie. Belasting besparen is dan een van de motieven. Maar ook de volgende generatie nu laten wennen aan vermogen kan een motief zijn om te schenken. of gewoonweg de kinderen te helpen. Met geld voor een eigen zaak of een eigen woning.

Wanneer is nalatenschapsplanning met schenkingen aan de orde?

 • Belastingvriendelijke overdracht van vermogen naar kinderen
 • Kinderen helpen met opzet bedrijf
 • Kinderen helpen met financiering van de eigen woning

Wanneer kan nalatenschapsplanning iets toevoegen bij overlijden?

 • Het benoemen van erfgenamen
 • Onterven
 • Toekennen van legaten
 • De continuïteit van de onderneming
 • Vermogen binnen de familie houden

Voor een passende nalatenschapsplanning, met schenkingsplan en/of testament, neem vrijblijvend contact op: meijer@mpf.nl

Schakel een deskundige in!

Nalatenschapsafwikkeling

Zodra u overlijdt of u blijft over als langstlevende, is er u ongetwijfeld alles aan gelegen dat de nalatenschap die u achterlaat of waarmee u te maken krijgt, zo deskundig mogelijk wordt afgewikkeld. daarvoor is er de Register Executeur. Roelof Meijer en Bob Buwalda zijn speciaal opgeleid om nalatenschappen vakkundig af te wikkelen en er voor te zorgen dat de wensen van de erflater keurig worden gevolgd. Ondertussen zijn ze ook degenen die de praktische zaken regelen, van de acties naar de erfgenamen tot het afsluiten van abonnementen, de eventuele verkoop van het huis en het betalen van de erfbelasting. Het is plezierig dat u dat kunt overlaten aan een professional!

U kunt contact opnemen met Bob Buwalda (Noord-Nederland)  of Roelof Meijer (Midden-Nederland): meijer@mpf.nl