De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door de RegisterExecuteur verzorgd.
De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.
Via dit nalatenschapsdossier zorgt de RegisterExecuteur ook voor een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen.

 

Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

In het eerste gesprek verkent de RegisterExecuteur samen met de erfgenamen de nalatenschap.
Vervolgens zal door de RegisterExecuteur in overleg met de erfgenamen een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap worden gemaakt.

De RegisterExecuteur heeft als doel de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschap op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling.

Nadat de RegisterExecuteur alle werkzaamheden heeft verricht  en de definitieve aanslagen voor de belastingen zijn ontvangen, kan de nalatenschap definitief worden afgewikkeld.

De RegisterExecuteur legt rekening en verantwoording af over de door hem verrichte werkzaamheden en zorgt er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt.

Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Natuurlijk legt de RegisterExecuteur rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.