Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament.

 

Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen.
Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.

 

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

 

Erfgenamen volgens testament
In een testament heeft de overledene vastgelegd wie zijn erfgenamen zijn. Dit kan afwijken van de wet. Zo kan de overledene bijvoorbeeld een goed doel tot erfgenaam benoemen of zijn kind onterven.

 

Centraal Testamentregister
Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

 

Verantwoordelijkheid erfgenamen
De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld een van onze RegisterExecuteurs, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen

Meer informatie?  meijer@mpf.nl